העיסוק בתחום ניהול משימות ופרויקטים הפך לחלק מרכזי וחשוב בארגונים רבים. לכל ארגון מגוון רחב של פרויקטים ואם נבחן את התוצאות הכלכליות של הארגון נדע אם ניהול הפרויקטים בארגון מבוצע כהלכה. תפיסת ניהול פרויקטים הפכה היום לכלי ניהולי.

מנהלים מתרגמים את אסטרטגיית הארגונים ליעדים להשגה. יעדים אלה מתורגמים לפרויקטים אשר השלמתם בהצלחה תביא להשגת יעדי הארגון. תוכנה לניהול פרויקטים היא כלי הכרחי בכל ארגון והתוכנה שלנו, ללא כל ספק, תוביל מהלך של התייעלות כספית ולוגיסטית ותשפר את תוצאות הפרויקט והארגון.

מודול תוכנה ניהול המשימות והפרויקטים מבית APoint הופך את התכנון והבקרה על התקדמות הפרויקט, הן מבחינת תוצרים והן מבחינת הכנסות והוצאות לחלק מובנה מההתנהלות היום-יומית בארגון.

מערכת ניהול משימות משמשת כלי חשוב בידי ההנהלה ל:

 • אכיפת נהלי העבודה בארגון
 • בקרה ופיקוח שהנהלים מתבצעים כראוי
 • התפתחות הידע הארגוני ושיפורו
 • קליטת עובדים חדשים במהירות

יתרונות השימוש בתוכנה לניהול פרויקטים:

 • מאגר המידע מרוכז ומעודכן באופן שוטף במיקום אחד.
 • מאגר הידע התיאורטי (נהלים, הנחיות) “מתורגם” למשימות ביצוע לכל עובד בתחום אחריותו.
 • שקיפות – כל מי שמורשה יכול במבט אחד לראות את כל המשימות לכל הפרויקטים.
 • כל עובד רואה מהן המשימות החדשות שהוא נדרש לבצע ויכול להגיב עליהן.
 • ניתן לבחון את ביצועי העובדים ועמידתם במשימות גם מבחינה כמותית וגם מבחינת לוחות זמנים והפקת דוח סטטיסטי.
 • ישנה אפשרות לקישור לתוכנות לוחות זמנים לצורך הצגת תרשים גאנט.
 • מבט כולל על כל המשימות של כל העובדים הקשורים לפרויקט.